Ana səhifə / Tarix

Tarix

Bakı uğrunda diplomatik mübarizə

407053385

1918-ci ilin may ayının 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyətinin yaradılması  Tiflis şəhərində elan edildi.  Yeni yaradılmış cümhuriyyətin Bakı olmadan yaşaya bilməsi isə  şübhə altında idi. Bundan bir müddət əvvəl Bakıda Xalq Komissarları Soveti hakimiyyəti ələ keçirmişdi (1918, 25 aprel). Mart soyqırımı vasitəsilə Bakıda özünə qarşı müxalifəti fiziki olaraq məhv edən bolşeviklər ...

Ətraflı »

Xordad hadisələri və ya Milli Qiyam günü nəyə görə olmuşdu?

Cənubi_Azərbaycanda_2006-ci_il_etirazları

“1 Xordad hadisələri”   və  ya “Milli Qiyam günü”  etirazları Azərbaycan türkləri tərəfindən İran hakimiyyətinə qarşı təşkil edilmiş ən böyük və səs-küylü etirazlardandır. Cənubi Azərbaycanlı bir çox aktivist bu etirazları Milli Oyanış Günü kimi qəbul edir və onlara görə etirazlara səbəb olan hadisə və etirazların gedişatı İranda Azərbaycan türkləri və farslar ...

Ətraflı »

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ordusu

ca9bd287f1323e1d8a13d3cc733b469a_800

Türkmənçay sülhündən sonra Şimali Azərbaycanın işğalını başa çatdıran Rusiya İmperiyası ilk dövrlərdə xanlıqların daxili asayişi qorumaq üçün saxladığı və təxmini sayları 2-3 min olan qoşunlarını ləğv etmədi. XIX əsr boyunca Rusiya İmperiyasının Osmanlı İmperiyası ilə münasibətlərinin gərgin olması səbəbindən azərbaycanlı hərbi qüvvələrin saxlanılması məsələsi Peterburqda yenidən gündəmə gətirildi. Peterburqda düşünülürdü ...

Ətraflı »

Tadeuş Svetoxovski – Kommunistlərin hakimiyyəti ələ keçirməsi

armenian-question-launch-2

Azərbaycan Kommunist (Bolşeviklər) Partiyası (KP) qərara gəlmişdi ki, çevriliş üçün əlverişli şərait yaranıb və bunu Aprel ayının 27-ə təyin etmişdilər. Üç gün əvvəl, Aprelin 24-də, zəif silahlanmış Kommunist döyüş bölükləri siqnalla hərəkətə keçmək üçün səfərbər olunmuşdular. Aprelin 25-də bütün partiya komitələrinə döyüş əmrləri ilə məlumat verilmişdi ki, hər hansı tabesizlik ...

Ətraflı »

Dünya Mətbuatında 20 Yanvar

001a

1990-cı il yanvar ayının 19-da Ali Sovet Rəyasət Heyəti Mixail Qorbaçov tərəfindən imzalanmış “Bakıda Fövqəladə vəziyyətin elanı” ilə bağlı fərmanı təsdiqlədiyini açıqladı. Fərmanda bildirilirdi ki, “Bakıdakı sosial gərginliyi azaltmaq, cinayətkar ekstremist güclərin hakim dövlət orqanlarının qanuniliyini aradan qaldırma cəhdləri, vətəndaşların mühafizə və təhlükəsizliyini təhdid edən kütləvi iğtişaşları yatırmaq məqsədilə SSRİ ...

Ətraflı »

Tadeuş Svetoxovski-İntellektual Ferment

armenian-question-launch-2

  Azərbaycan təcrübəsində yeni olan qısaömürlü siyasi partiyalar öz gücünü bərpa etmiş çar rejiminin basqısına tab gətirə bilməmişdilər. Partiya strukturları dağılsa da, kollektiv şüuru formalaşdıran əsas proseslər davam edirdi. 1905-ci il qarşıdurmaları ziyalıların uzun müddətdən bəri gizli qalmış bacarıqlarının ortaya çıxmasına əsas maneə olan amansız dövlət nəzarətinin zəifləməsinə gətirib çıxarmışdı. ...

Ətraflı »

Azərbaycan Milliyyətçilər Dərnəyi Nizamnaməsi

da_jpg (1)

Dərnəyin adı: Maddə 1.  “Azərbaycan Milliyyətçilər Dərnəyi” adı ilə bir dərnək qurulmuşdur. Dərnək siyasətlə məşğul deyildir. Mərkəzi Ankaradadır. Şöbəsi yoxdur. Dərnəyin mövzu və qayəsi: Maddə 2. a) Böyük türk aləminin bir parçası olan Azərbaycanın tarixini, milli irsini, iqtisadiyyatını incələmək və yaymaq. b) Vətən, hürriyyət və milli müqəddəsat əsaslarına söykənən Azərbaycan ...

Ətraflı »

Hans Kohn – Milliyyətçilik: Onun Mənası və Tarixi

hans kohn

Nədir milliyyətçilik? Milliyyətçilik milli dövləti şəxsiyyətin ən böyük sərvəti hesab edən bir düşüncə tərzidir. Doğma torpağa, yerli ənənələrə, nüfuzlu şəxslərə dərin bağlılıq tarix boyu müxtəlif səviyyədə özünü biruzə verirdi. 18-ci əsrin sonlarından dirçələn müasir milliyyətçilik insanların şəxsi həyatını və cəmiyyətini formalaşdırmağa başladı. Hər millətin bütün millətini əhatə edəcək şəkildə milli ...

Ətraflı »

Harun Yılmaz – Sovet İttifaqi və 1930-cu İllərdə Azərbaycanda Milli Kimliyin Qurulması

harun yilmaz

Mövcud ədəbiyyatlar “türk” terminin “azərbaycanlı” ilə əvəz edilməsinin stalinist illərdə baş verdiyi söyləyir. Lakin bunun tam olaraq tarixi bəlli deyil. Bəzi yazarların fikrincə bu hadisə ilk dəfə 1917 inqilabına qoşulan yerli modernist bolşeviklərin arasında 1927-1931-ci illərdə baş vermişdir və “stalinist siyasət” və ya “Müsəlmanlara qarşı olan repressiya siyasəti” buna səbəb ...

Ətraflı »

Elie Kedourie – Avropada milliyyətçilik

Elie Kedourie

Milliyyətçilik doktrinası inkişaf etdiyi dönəmlərdə Avropa qitəsi bütünlüklə qarışıqlıq içindəydi. Üsyan Fransada krallığı və adət halını almış uzunmüddətli nizamı yıxa bilmişdi. Üsyanın yalnız nümunə olması və təsiri deyil həmçinin yaratdığı hərəkətlilik və intizamsızlıq (xaos) Fransanın xaricində də yayılmışdı. Danton 1792-ci ildə məclisdə “Fransız milləti, bizi millət vəkili olaraq buraya göndərməklə, ...

Ətraflı »