Ana səhifə / Kitab

Kitab

Əhməd bəy Ağaoğlu – Sərbəst insanlar ölkəsində

“Sərbəst insanlar ölkəsində” əsərində Əhməd bəy Ağaoğlu görmək istədiyi ideal cəmiyyəti təsvir edib. Ağaoğlu əsarət zəncirlərini qıraraq qaçan bir türkün demokratik ölkəyə gəlməsi və bu ölkənin vətəndaşı olması üçün nələr etməli olduğunu göstərir. Sərbəst İnsanlar Ölkəsi kimi adlandırdığı bu xəyali ölkənin başqalarının hüquqlarına hörmət edən, qanunlarla idarə olunan bir yer ...

Ətraflı »

Umut Özkırımlı – Nationalism and its Futures

Millət-dövlətin böhranı keçən onilliyin ən çox istifadə olunan qəliblərindən biridir. Eləcə də, millətçiliyin gələcəyi qloballaşma və kimlik siyasətinin arasında qeyri-müəyyən görünür. “Millətçilik və onun gələcəyi” kitabında qloballaşma və onun gələcəkdə millət-dövlətə olacaq təsirləri əsas götürülməklə yeni minillikdə millətçiliyin yaratdığı və ona qarşı olan çətinliklər (çağırışlar)  müzakirə olunur. Umut Özkırımlının redaktoru ...

Ətraflı »

Əbülfəz Elçibəy-Bütöv Azərbaycan Yolunda

Kitabda Əbülfəz Elçibəyin Bütöv Azərbaycanla bağlı olan məqalə, müraciət, çıxış və müsahibələri bir yerə yığılaraq oxuculara təqdim olumuşdur. Əbülfəz Elçibəy Bütöv Azərbaycanın tarixi ilə bağlı düşüncələrini əks elətdirməklə yanaşı, gələcək siyasi gözləntilərindən də söz açır. Dil: azərbaycanca Səhifə: 280 (pdf) Bütöv Azərbaycan Yolunda

Ətraflı »

Yusif Vəzir Çəmənzəminli – Xarici Siyasətimiz

“Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin oxuculara təqdim edilən bu kitabına 1918-1919-cu illərədə Azərbaycan Demokratik Respublikası ilə əlaqədar qələmə aldığı “Xarici siyasətimiz”, “Milli və mədəni işlərimiz”, “Biz kimik və istədiyimiz nədir?” adlı üç əsəri daxil edilmişdir. Bu əsərlər Y.V.Çəmənzəminlinin Vətən, Millət və Milli dövlət, bunların istiqlalı və istiqbalı barədə gördüyü işləri, ümumiyyətlə, fikir ...

Ətraflı »

Anthony D. Smith – Ulusların Etnik Kökeni

Adından da göründüyü kimi bu kitab müəllifin də aid olduğu etnosimvolist mövqeni əks elətdirir. Anthony D. Smith elə ilk bölümdəcə oxucunu çətinə salır və bu suallarla düşündürməyə çalışır: “Niyə insanlar ölkələri üçün həyatlarını fəda edirlər? Niyə özlərini belə güclü tərzdə milli kimlikləri ilə təqdim edirlər? Milli xarakter və millətçilik ümumdünyəvidirmi? Yaxud ...

Ətraflı »

Yusuf Akçura – Türkçülüyün Tarixi

Müəllif bu kitabda türkçülüyün inkişafını, meydana gəlməsinə təsir edən faktorları tarixi inkişaf içində qiymətləndirməkdədir. Türk dilinin xarici sözlərdən təmizlənilərək bütün türk diyarlarında rahatlıqla danışılıb aydın sadə bir dil yaradıla bilməsi üçün ortaq bir lüğət yaradılmasının dəyərini qabardan əsərdə, dil mövzusunda aparılan fəaliyyətlərdən bəhs olunur. Türkçülük Yusuf Akçuranın deyimi ilə “Bütün ...

Ətraflı »

Ганс Кон – Национализм: Его Смысл и История

Milliyyətçilik dövrümüzün tarixində aparıcı qüvvələrindən biri olmuşdur. XVIII əsrdə Avropada yaranan bu ideologiya XIX əsrdə bütün Avropaya yayıldı və XX əsrdə bütün dünyanı əhatə edən hərəkata çevrildi. Hal-hazırda da Asiya və Afrikada onun əhəmiyyəti ildən ilə artır. Lakin, milliyyətçilik bütün ölkələrdə və dövrlərdə eyni olmamışdır.

Ətraflı »

Rogers Brubaker – Məqalələr Toplusu

Rogers Brubaker Los Angelesdəki Kaliforniya Universitetində UCLA Fonduna rəhbərlik edir və Sosiologiya kafedrasının professorudur. Brubaker sosial nəzəriyyə, immiqrasiya, vətəndaşlıq, millətçilik və etnik mövzularda bir sıra kitablar və məqalələr yazmışdır.

Ətraflı »

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə – Panturanizm. Qafqaz Sorunu

“Pankatolisizm yenidənqurmalar, devrimlərlə içdən, panislamizm isə dışdan, savaşlar, ayaqlanmalar, ulusların metropoliyadan – Türkiyədən yavaş-yavaş qopmaları, sononcunun gerçəkdə ulus-dövlətə çevrilməsilə dağılır. Ancaq bu tarixi gerçəkliyin önündə ideya axınları, düşüncə savaşları, ulusal yüksəlişin ideoloji yollarının axtarılması gəlirdi. Kitabın yazarı da bizi bu ideya savaşının bütün gedişilə tanışdırıb, tarixin necə yenidən yarandığını, müsəlman, ...

Ətraflı »

Grigory Petrov – Beyaz Zambaklar Ülkesinde

“Bəyaz zambaqlar ölkəsində” kitabı Finlandiyanın əsarət altında olduğu dövrdə acınacaqlı vəziyyətindən hər peşədən olan ziyalı insanların öndərliyi ilə necə inkişaf etdiyini göstərir. Əsərdəki Finlandiya milliyyətçilərinin güclənməsi və  vətəndaşların əməyi ilə bu ölkənin müstəqil olub mədəni dövlətə çevrilməsi yazıçı təxəyyülünün deyil, real hadisələrin təzahürüdür. Kitab ilk dəfə türkcəyə Mustafa Kamal Atatürkün zamanında çevrilmiş ...

Ətraflı »