Ana səhifə / Tərlan Əliyev

Tərlan Əliyev

Ermənistandan kənarda ermənilik

Erməni diasporası – Azərbaycandan baxıldıqda daha güclü olduğu müzakirə edilən, ermənilərin ölkə xaricində belə bir-birinin tərəflərini və haqlarını daha yaxşı qoruduğu və hər zaman bizdə olmadığı ilə bağlı heyifsilənilən bir mövzudur. Ermənistan hətta Diaspora Nazirliyi də qurmaq ehtiyacını özündə hiss etmiş bir dövlətdir və bu fakt özü belə diasporanın Ermənistan ...

Ətraflı »

Yohann Qotlib Fixte – Alman Millətinə Müraciət

Sevgi, keçici şəhvət yox, yalnızca əsl sevgi əbədi olmayan heç nəyə bağlanmaz; yalnız əbədiyyətdə oyanmış, onunla alışmışdır və burada tənha şəkildə varlığını davam etdirir. İnsan əbədi olaraq qəbul etmədiyi müddətcə hətta özünü belə sevməyə qadir deyildir; bundan əlavə əbədiliyi qəbul etmədikcə o özünə hörmət edə, bundan da daha az ehtimalla ...

Ətraflı »

Tomas Ambrosio – Etnik Kimlik Qrupları və ABŞ Xarici Siyasəti

Etnik Kimlik Qrupları və ABŞ Xarici Siyasətinin Qısa Tarixi ABŞ-ın yaranmasından bu yana etnik kimlik qrupları onun xarici siyasətində rol oynayıblar. Assimilyasiya cəhdlərinə baxmayaraq bir çox fərdlərin öz etnik mənsubiyyətlərinə və Amerika xaricindəki tarixi vətənlərinə güclü bağlılıqları qalmışdı. Misalçün, Alexander DeConde ABŞ xarici siyasətinin 1-ci Dünya Müharibəsinə qədər anqlo-sakson mərkəzli ...

Ətraflı »

Ulrich K. Preuss – Yeni Dövlət üçün Konstitusional Güc Quruculuğu: təsisedici güc və konstitusiya arasındakı əlaqələr haqqında düşüncələr

Millətin təsisedici gücü, millət konsepsiyası və Konstitusiya:            Şübhəsizdir ki, 1989-cu illərin Mərkəzi və Şərqi Avropa inqilabları institusional dəyişikliklərə gətirib çıxardı. Bu dəyişikliyin problem həll edən institusional alət olduğu düşünülsə də, istənilməyən problemlər yaratdığı da məlumdur. Demək olar ki, bu cür təsirə məruz qalmış bütün ölkələrdə (Bolqarıstanda, Çexoslavakiyada, Macarıstanda, Polşada, eləcə ...

Ətraflı »

Elie Kedouire – Yeni Tərzdə Siyasət

Milliyyətçilik 19-cu əsrin əvvəllərində Avropada kəşf olunmuş doktrinadır. O, dövlətin əhaliyə məxsusluğu, dövlətdə gücün qanuni tətbiqi və dövlətlərdə cəmiyyətlərinin düzgün qurulması üçün müvafiq kriteriyalar təklif edir. Qısaca, doktrina deyir ki, insanlıq müəyyən xarakteristikalarına görə tanınması mümkün olan millət arasında bölünüb və buna görə də, yeganə qanuni hökumət növü milli özünü ...

Ətraflı »

Yukio Misima

Yukio Misima (1925-1970) yapon yazıçı, dramaturq, aktyor, rejissor və şair idi. Bütün dünyada tanınan Misima Yaponiyanın 20ci əsrdəki ən önəmli yazıçılarından hesab edilir. Onun yaradıcılığı 1 film, 1 libretto, 18 tamaşa, 20 esse kitabı, 20 kiçik həcmli hekayə kitabı və 40 romandan ibarətdir. Misimanın yazıları müasir ədəbi stillə yapon ənənəvi ...

Ətraflı »

Cengiz Çağla – XX əsrin əvvəllərində liberalizmin və sosializmin milliyyətçiliyə təsirləri

            20-ci əsrin əvvəllərində liberalizmin Azərbaycan milliyətçiliyinə təsirləri             20-ci əsrin əvvəllərində Rusiya liberalizmi əsasən Kadetlər olaraq bilinən Konstitusiyalı Demokrat Partiya ilə təmsil olunurdu. Alexander Herzen kimi 19-cu əsr liberallarından təsirlənmiş Kadetlər xalqların suverenliyinin individualların azadlıqları üzərində qurulmalı olduğunu iddia edirdilər. (1) Richard Pipes Rusiyadakı liberal ...

Ətraflı »