Ana səhifə / Fəlsəfə

Fəlsəfə

Kant və Hegel fəlsəfəsində hüquqa və dövlətə olan baxışlar arasındakı fərqlər

Giriş Hüquq və dövlət anlayışları hər zaman fəlsəfənin əsas müzakirə obyektlərindən biri olmuş, müxtəlif fikir adamları, filosoflar tərəfindən tədqiq edilmişdir.  Mən isə bu yazımda hüquq fəlsəfəsinin nəhəng simaları Kant və Hegelin hüquqa və dövlətə baxışları arasındakı fərqləri açıqlamağa çalışacağam. Bu dahi isimlərin fəlsəfi baxışlar sistemini bütünlüklə incələmək bilgimin yetərsizliyindən dolayı ...

Ətraflı »

Qanunlar əxlaqımızı yansıtmalıdır?

Hüquq və əxlaq arasında bir-birinə birbaşa təsir göstərən bir əlaqə mövcuddur. Bu iki fenomenin əlaqəsi qanunların təşkil olunmasından məhkəmələrdə çıxan qərarlara qədər geniş bir təsir gücünə malik olduğu üçün akademiklər, hüquqşünaslar və hətta sıravi vətəndaşlar (qanunlar və qərarlar birbaşa və ya dolayı yolla onların həyatına təsir edir) üçün belə tez-tez ...

Ətraflı »

Əli Şəriəti-Özə qayıdış kitabından hissə

Kültür Avropalı sosioloqlar və düşüncə məktəblərinin sahibləri “kültür” sözünün üzərində çoxca dayandılar. Moris Debrey (Maurice Debray) kimiləri və ondan daha önəmlisi və böyüyü Spinqler (Spengler) kültürü cəmiyyətin təməli qəbul edirdi. Spinqler öz məktəbini kulturalizm əsasında qurdu. O, bir cəmiyyətin həyatı və hərəkətinin kültürünün hərəkətinə bağlı olduğuna, bir cəmiyyətin ölümünün də ...

Ətraflı »

Yohann Qotlib Fixte – Alman Millətinə Müraciət

Sevgi, keçici şəhvət yox, yalnızca əsl sevgi əbədi olmayan heç nəyə bağlanmaz; yalnız əbədiyyətdə oyanmış, onunla alışmışdır və burada tənha şəkildə varlığını davam etdirir. İnsan əbədi olaraq qəbul etmədiyi müddətcə hətta özünü belə sevməyə qadir deyildir; bundan əlavə əbədiliyi qəbul etmədikcə o özünə hörmət edə, bundan da daha az ehtimalla ...

Ətraflı »

Əhməd bəy Ağaoğlu – “Dövlət və Fərd” kitabından hissə

Əvvəlki yazılarımda mən demişdim ki, Kadroda1 milliyyət haqqında açıq bir düşüncə qarşıma çıxmadı. Buna baxmayaraq, dilə gətirilən nəzəriyyədən başa düşülür ki, Kadroçuların xəyalına görə millət deyilən varlıq – dövlət adını daşıyan, buna baxmayaraq şəxsiyyəti və sərhəddi təyin etməyən, adətən mistik bir mahiyyət daşıyan bir təsəvvürün içində əriyən, silinən və hər ...

Ətraflı »

Mahatma Gandhi – Millətlərarası Sülh

Mən hesab edirəm ki, fərd yalnız şəkildə mənəvi qazanc əldə edə bilməz və bu səbəblə əzab çəkər. Mən advaita–ya (Brahmanla Atmanı müəyyən edən Vedantik fəlsəfi təlim) inanıram. Mən insanın bütün yaşayan varlıqlarla xüsusi vəhdət içərisində olduğuna inanıram. Buna görə də inanıram ki, əgər bir insan mənəvi zənginlik əldə edirsə bütün ...

Ətraflı »

Con Stüart Mill – Millət: Nümayəndəli Dövlətin Bir Parçası Olaraq

Bəşəriyyətin bir qismi millət ola bilmək üçün ortaq rəğbət və əməkdaşlıq hissinə sahib olduqları  başqa qruplarla birləşməli olur. Nəticədə tək bir dövlətə sahib olmaq təşəbbüsü irəli sürülür. Bu tərzdə millət olmaq istəyinin bir neçə səbəbi var. Bəzən irqi bənzərlik və eyni atadan törəmə amili, bəzən də dil və ya din ...

Ətraflı »

Ernest Renan – Millət nədir?

İlk baxışda açıq-aydınmış kimi görünsə də, bir çox təhlükəli anlaşılmazlıqlara səbəb olan bir fikri təhlil  etməyi təklif edirəm. Cəmiyyətlər çox müxtəlif şəkildə formalaşır. Bunlara Çin, Misir və qədim Babil kimi böyük topluluqlar; Ərəblər və İbranilər kimi qəbilələr; Afina və Sparta kimi şəhər-dövlət modelləri; Karolinq İmperatorluğundakı  kimi bir neçə ölkədən ibarət ...

Ətraflı »