Ana səhifə / Fəlsəfə

Fəlsəfə

Fukidid ‒ Milos dialoqu

Burada Fukididin “Peloponnes Müharibəsinin Tarixi” əsərindən məşhur “Milos dialoqu” tərcümə edilmişdir. Əsər özü ən qədim tarixi qaynaqlardan biri olmaqla yanaşı, tərcümə edilmiş hissə də istər tarixi, istərsə də siyasi-fəlsəfi olaraq indi də böyük əhəmiyyət daşıyır. Beynəlxalq münasibətlərdə realizm anlayışının əks olunduğu ən qədim əsərlərdən biri hesab olunur. Belə ki, verilən ...

Ətraflı »

İşçilər niyə hələ də xoşbəxt deyil?

“Dünya işçiləri, birləşin – qandallarınızdan başqa itirəcəyiniz heç nəyiniz yoxdur!” şüarı ilə tanınan, müasir sosiologiya eliminin pionerlərindən olan habelə görüşləri ilə 20-ci əsr dünya dövlətlərinin üçdə-birinin siyasi idarəetməsinə güclü təsir göstərən Karl Marks özgələşmə konsepsiyasının yazarlarından biri olmuşdur (BBC Radio, 2015). Özgələşmə və əlaqəli konsepsiyaların bir neçə mütəfəkkirləri olmuşdur və ...

Ətraflı »

Siyasi və ictimai kimlik zəifləməsi

Giriş Çox vaxt kimlik sözünü istifadə etdiyimiz zaman əksər insanların ağlına öz adları, peşəsi və s.  gəlir və fərdi müstəvidən kənara çıxmır. Bəs həqiqətən kimlik nə deməkdir? Etimolojik olaraq kimlik qədim Latın dilində olan identitas (eynilik) sözü ilə əlaqədardır. Hal-hazırda bu söz ingilis dilində identity kimi işlədilir və çox vaxt ...

Ətraflı »

Kant və Hegel fəlsəfəsində hüquqa və dövlətə olan baxışlar arasındakı fərqlər

Giriş Hüquq və dövlət anlayışları hər zaman fəlsəfənin əsas müzakirə obyektlərindən biri olmuş, müxtəlif fikir adamları, filosoflar tərəfindən tədqiq edilmişdir.  Mən isə bu yazımda hüquq fəlsəfəsinin nəhəng simaları Kant və Hegelin hüquqa və dövlətə baxışları arasındakı fərqləri açıqlamağa çalışacağam. Bu dahi isimlərin fəlsəfi baxışlar sistemini bütünlüklə incələmək bilgimin yetərsizliyindən dolayı ...

Ətraflı »

Qanunlar əxlaqımızı yansıtmalıdır?

Hüquq və əxlaq arasında bir-birinə birbaşa təsir göstərən bir əlaqə mövcuddur. Bu iki fenomenin əlaqəsi qanunların təşkil olunmasından məhkəmələrdə çıxan qərarlara qədər geniş bir təsir gücünə malik olduğu üçün akademiklər, hüquqşünaslar və hətta sıravi vətəndaşlar (qanunlar və qərarlar birbaşa və ya dolayı yolla onların həyatına təsir edir) üçün belə tez-tez ...

Ətraflı »

Əli Şəriəti-Özə qayıdış kitabından hissə

Kültür Avropalı sosioloqlar və düşüncə məktəblərinin sahibləri “kültür” sözünün üzərində çoxca dayandılar. Moris Debrey (Maurice Debray) kimiləri və ondan daha önəmlisi və böyüyü Spinqler (Spengler) kültürü cəmiyyətin təməli qəbul edirdi. Spinqler öz məktəbini kulturalizm əsasında qurdu. O, bir cəmiyyətin həyatı və hərəkətinin kültürünün hərəkətinə bağlı olduğuna, bir cəmiyyətin ölümünün də ...

Ətraflı »

Yohann Qotlib Fixte – Alman Millətinə Müraciət

Sevgi, keçici şəhvət yox, yalnızca əsl sevgi əbədi olmayan heç nəyə bağlanmaz; yalnız əbədiyyətdə oyanmış, onunla alışmışdır və burada tənha şəkildə varlığını davam etdirir. İnsan əbədi olaraq qəbul etmədiyi müddətcə hətta özünü belə sevməyə qadir deyildir; bundan əlavə əbədiliyi qəbul etmədikcə o özünə hörmət edə, bundan da daha az ehtimalla ...

Ətraflı »

Əhməd bəy Ağaoğlu – “Dövlət və Fərd” kitabından hissə

Əvvəlki yazılarımda mən demişdim ki, Kadroda1 milliyyət haqqında açıq bir düşüncə qarşıma çıxmadı. Buna baxmayaraq, dilə gətirilən nəzəriyyədən başa düşülür ki, Kadroçuların xəyalına görə millət deyilən varlıq – dövlət adını daşıyan, buna baxmayaraq şəxsiyyəti və sərhəddi təyin etməyən, adətən mistik bir mahiyyət daşıyan bir təsəvvürün içində əriyən, silinən və hər ...

Ətraflı »

Mahatma Gandhi – Millətlərarası Sülh

Mən hesab edirəm ki, fərd yalnız şəkildə mənəvi qazanc əldə edə bilməz və bu səbəblə əzab çəkər. Mən advaita–ya (Brahmanla Atmanı müəyyən edən Vedantik fəlsəfi təlim) inanıram. Mən insanın bütün yaşayan varlıqlarla xüsusi vəhdət içərisində olduğuna inanıram. Buna görə də inanıram ki, əgər bir insan mənəvi zənginlik əldə edirsə bütün ...

Ətraflı »