Ana səhifə / İqtisadiyyat

İqtisadiyyat

İşçilər niyə hələ də xoşbəxt deyil?

“Dünya işçiləri, birləşin – qandallarınızdan başqa itirəcəyiniz heç nəyiniz yoxdur!” şüarı ilə tanınan, müasir sosiologiya eliminin pionerlərindən olan habelə görüşləri ilə 20-ci əsr dünya dövlətlərinin üçdə-birinin siyasi idarəetməsinə güclü təsir göstərən Karl Marks özgələşmə konsepsiyasının yazarlarından biri olmuşdur (BBC Radio, 2015). Özgələşmə və əlaqəli konsepsiyaların bir neçə mütəfəkkirləri olmuşdur və ...

Ətraflı »

Maliyyə böhranları və millətçilik

  XXI əsrin ilk və ən kəskin maliyyə böhranından (2008-9) artıq 10 ildən çox vaxt keçib. Yaratdığı iqtisadi çətinliklərlə bərabər, bu illər ərzində siyasi sferada da nəzərəçarpacaq dəyişikliklər baş vermişdir. Onilliklər ərzində stabilliklərini qorumuş iki-partiyalı sistemlərin tədricən sıradan çıxması, uzun müddət hakim olmuş partiyaların səsvermədə təkrəqəmli səviyyələrə qədər düşməsi, ultra-sağçı ...

Ətraflı »

Əhməd bəy Ağaoğlunun sosial-iqtisadi düşüncələri

Əhməd bəy Ağaoğlu milli düşüncələri ilə yanaşı, liberal düşüncələri ilə də tanınır. Buna baxmayaraq yazıda haqqında danışacağımız sosial-iqtisadi düşüncələrindən də görünəcəyi kimi, Əhməd bəyin düşüncələri fərdiyyətçiliyə yox, cəmiyyətçiliyə əsaslanır. Uzun illər aktiv şəkildə yazılar yazan Əhməd bəy həmrəylik, əmək, işsizlik, işsizlik müavinətləri, ümumi sosial-iqtisadi vəziyyət, vergilər, müstəmləkə iqtisadiyyatı kimi iqtisadi ...

Ətraflı »

Cengiz Çağla – XX əsrin əvvəllərində liberalizmin və sosializmin milliyyətçiliyə təsirləri

            20-ci əsrin əvvəllərində liberalizmin Azərbaycan milliyətçiliyinə təsirləri             20-ci əsrin əvvəllərində Rusiya liberalizmi əsasən Kadetlər olaraq bilinən Konstitusiyalı Demokrat Partiya ilə təmsil olunurdu. Alexander Herzen kimi 19-cu əsr liberallarından təsirlənmiş Kadetlər xalqların suverenliyinin individualların azadlıqları üzərində qurulmalı olduğunu iddia edirdilər. (1) Richard Pipes Rusiyadakı liberal ...

Ətraflı »

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə – Milli Təsanüd

Hürriyyət prinsipi ilə mülkiyyət əsasının mədəniyyət tarixində oynadıqları böyük rol məlumdur. XVIII əsrin sonları ilə XIX əsr başlarında elm, fənn, fəlsəfə və estetika sahəsində görülən parlaq müvəffəqiyyətlərin anası «hürriyyət», onlarla birlikdə yürüyən sənaye inqilabı nəticəsindəki maddi tərəqqilər ilə iqtisadi gəlişməni doğuran da «mülkiyyət» olmuşdur.

Ətraflı »