Ana səhifə / Admin

Admin

Admin

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə – Ağaoğlu Əhməd

Ağaoğlu Əhməd bəyin şəxsində türk dünyası məşhur mütəfəkkir və mühərrirlərindən birini qeyb etdi. Türk dünyasında türkçülük cərəyanının Ziya Göyalp, Yusif Akçura kimi məşhur simaları ilə bir sırada Ağaoğlu Əhməd bəyin adını bilməyən tək bir fikir adamı da yoxdur. Türkiyənin “gənc türklər” inqilabından bəri keçirdiyi otuz illik təlatümlü həyatında Ağaoğlunun fikir, ...

Ətraflı »

Əhməd bəy Ağaoğlu – Sərbəst insanlar ölkəsində

“Sərbəst insanlar ölkəsində” əsərində Əhməd bəy Ağaoğlu görmək istədiyi ideal cəmiyyəti təsvir edib. Ağaoğlu əsarət zəncirlərini qıraraq qaçan bir türkün demokratik ölkəyə gəlməsi və bu ölkənin vətəndaşı olması üçün nələr etməli olduğunu göstərir. Sərbəst İnsanlar Ölkəsi kimi adlandırdığı bu xəyali ölkənin başqalarının hüquqlarına hörmət edən, qanunlarla idarə olunan bir yer ...

Ətraflı »

Postdövlət dövründə şəbəkə millət anlayışı

Dövlət sivilizasiyanın əzəl və dəyişilməz institutlarından hesab edilir. Əminlikə demək olar ki, bəşəriyyətin tarixi dövlətlərin tarixidir. Onlardan qabaq baş verənlər  “tarixdən əvvəl” adlandırılır və o dövrdə mövcud olmuş insanların heyvanlardan o qədər də  fərqlənmədiyi qəbul edilir. Buna baxmayaraq, dövlətlərin həmişə mövcud olduğu qənaətinə gələ bilmərik. Əksinə, dövlətlərin “ölümü” dəfələrlə proqnozlaşdırılmışdı. ...

Ətraflı »

İrlanddillilər haradadır?

Qel dili (ing. Gaelic) – İrlandiyanın ilk rəsmi dilidir və deyilənə görə, bu dildə əhalinin 25%-i danışır. Buna baxmayaraq bu həqiqətdirmi? Bunu yoxlamaq üçün Manhan Maqan ingilis dilində bir söz deməməyi düşünərək, ölkəni ziyarət etdi. Manhan Maqan üçün irland dilinin daşıyıcılarının axtarılmasında başlanğıc nöqtə Dublindəki Britaniya Xəritə çəkmə İdarəsinin mağazası ...

Ətraflı »

Maliyyə böhranları və millətçilik

  XXI əsrin ilk və ən kəskin maliyyə böhranından (2008-9) artıq 10 ildən çox vaxt keçib. Yaratdığı iqtisadi çətinliklərlə bərabər, bu illər ərzində siyasi sferada da nəzərəçarpacaq dəyişikliklər baş vermişdir. Onilliklər ərzində stabilliklərini qorumuş iki-partiyalı sistemlərin tədricən sıradan çıxması, uzun müddət hakim olmuş partiyaların səsvermədə təkrəqəmli səviyyələrə qədər düşməsi, ultra-sağçı ...

Ətraflı »

Millət nədir? – Ziya Göyalp

Millətin nə olduğunu anlamaq üçün əvvəlcə nə olmadığını tədqiq etmək lazımdır. Birincisi, millət coğrafi bir birlik deyildir. İran deyildiyi vaxt bu ölkənin təkcə İran millətini ifadə etməsinin düşünülməsini örnək göstərmək olar. Orada iranlılardan başqa çoxlu türk və kürdlər də vardır. Bunun kimi Ərəbistanda da bütün əhalinin ərəb olduğunu düşünmək səhvdir. ...

Ətraflı »

Boğanaq (sənədli film)

Sənədli film İrandan qaçmaq məcburiyyətində qalan və hal-hazırda Türkiyədə BMT qaçqın statusu altında yaşayaraq təhsilini davam etdirən Azərbaycan türklərindən bəhs edir. Onlar İran konstitusiyasında təmin edilmiş ana dilində təhsil haqqından məhrum edilib, bir insan kimi və bir İran vətəndaşı olaraq tələb etdikləri insan haqqlarına görə özləri və ailələri təhdid edilib, ...

Ətraflı »

Umut Özkırımlı – Nationalism and its Futures

Millət-dövlətin böhranı keçən onilliyin ən çox istifadə olunan qəliblərindən biridir. Eləcə də, millətçiliyin gələcəyi qloballaşma və kimlik siyasətinin arasında qeyri-müəyyən görünür. “Millətçilik və onun gələcəyi” kitabında qloballaşma və onun gələcəkdə millət-dövlətə olacaq təsirləri əsas götürülməklə yeni minillikdə millətçiliyin yaratdığı və ona qarşı olan çətinliklər (çağırışlar)  müzakirə olunur. Umut Özkırımlının redaktoru ...

Ətraflı »

Tadeuş Svetoxovski – Kommunistlərin hakimiyyəti ələ keçirməsi

Azərbaycan Kommunist (Bolşeviklər) Partiyası (KP) qərara gəlmişdi ki, çevriliş üçün əlverişli şərait yaranıb və bunu Aprel ayının 27-ə təyin etmişdilər. Üç gün əvvəl, Aprelin 24-də, zəif silahlanmış Kommunist döyüş bölükləri siqnalla hərəkətə keçmək üçün səfərbər olunmuşdular. Aprelin 25-də bütün partiya komitələrinə döyüş əmrləri ilə məlumat verilmişdi ki, hər hansı tabesizlik ...

Ətraflı »

Əbülfəz Elçibəy-Bütöv Azərbaycan Yolunda

Kitabda Əbülfəz Elçibəyin Bütöv Azərbaycanla bağlı olan məqalə, müraciət, çıxış və müsahibələri bir yerə yığılaraq oxuculara təqdim olumuşdur. Əbülfəz Elçibəy Bütöv Azərbaycanın tarixi ilə bağlı düşüncələrini əks elətdirməklə yanaşı, gələcək siyasi gözləntilərindən də söz açır. Dil: azərbaycanca Səhifə: 280 (pdf) Bütöv Azərbaycan Yolunda

Ətraflı »