Kamal Gözlər – Parlamentin tarixi: “Qanunvericilik səlahiyyəti”

lightbox