Ana səhifə / Murad Alızadə

Murad Alızadə

Murad Alızadə

Kant və Hegel fəlsəfəsində hüquqa və dövlətə olan baxışlar arasındakı fərqlər

Giriş Hüquq və dövlət anlayışları hər zaman fəlsəfənin əsas müzakirə obyektlərindən biri olmuş, müxtəlif fikir adamları, filosoflar tərəfindən tədqiq edilmişdir.  Mən isə bu yazımda hüquq fəlsəfəsinin nəhəng simaları Kant və Hegelin hüquqa və dövlətə baxışları arasındakı fərqləri açıqlamağa çalışacağam. Bu dahi isimlərin fəlsəfi baxışlar sistemini bütünlüklə incələmək bilgimin yetərsizliyindən dolayı ...

Ətraflı »

Azərbaycan Milliyyətçilər Dərnəyi Nizamnaməsi

Dərnəyin adı: Maddə 1.  “Azərbaycan Milliyyətçilər Dərnəyi” adı ilə bir dərnək qurulmuşdur. Dərnək siyasətlə məşğul deyildir. Mərkəzi Ankaradadır. Şöbəsi yoxdur. Dərnəyin mövzu və qayəsi: Maddə 2. a) Böyük türk aləminin bir parçası olan Azərbaycanın tarixini, milli irsini, iqtisadiyyatını incələmək və yaymaq. b) Vətən, hürriyyət və milli müqəddəsat əsaslarına söykənən Azərbaycan ...

Ətraflı »

Uğur Mumcu – Budurmu milliyyətçilik?

Milliyyətçilik tarix boyunca haqqında ən çox danışılan məfhumlardan biridir. Siyasi və iqtisadi inkişaf yeni mərhələlərə doğru qalxdıqca kimlərin milliyyətçi olması məsələsi gün keçdikcə daha çox önəm qazanmaqdadır. Çünki “talehdə-fərəhdə-dərddə” ortaq olası insanların həyat şəraitləri başqa-başqa şərtlər altında formalaşmaqdadır. Bir ölkənin qırx min kəndi məktəbsiz, yolsuz və işıqsızdırsızsa, insanları xəstəxana qapılarında ...

Ətraflı »