Ana səhifə / Akşin Muxtarov

Akşin Muxtarov

Elie Kedourie – Avropada milliyyətçilik

Milliyyətçilik doktrinası inkişaf etdiyi dönəmlərdə Avropa qitəsi bütünlüklə qarışıqlıq içindəydi. Üsyan Fransada krallığı və adət halını almış uzunmüddətli nizamı yıxa bilmişdi. Üsyanın yalnız nümunə olması və təsiri deyil həmçinin yaratdığı hərəkətlilik və intizamsızlıq (xaos) Fransanın xaricində də yayılmışdı. Danton 1792-ci ildə məclisdə “Fransız milləti, bizi millət vəkili olaraq buraya göndərməklə, ...

Ətraflı »

Carlton J.H. Hayesin “Milliyyətçilik: din kimi” kitabından hissələr

Bilindiyi kimi milliyyətçilik modern bir cərəyandır. Mənbəyini və yüksəlişini Avropada etmiş, Avropanın təsiri və örnək ( praktiki ) sübutuyla Amerikada və qərb mədəniyyətinin digər bütün bölgələrində öz yerini tutmuşdur. Amma indiki dönəmdə bu məsələni sadəcə xristian qərbinə aid etmiş olsaq, yanılmış olardıq. Son zamanlarda Asiya və  Afrikanın geniş ərazilərində məskunlaşmış ...

Ətraflı »

Fixte milliyyətçiliyi

Russonun milliyətçilik düşüncüləri, qəti qərarlılıqdan və eləcə də onun bu fikirlərində tez-tez baş qaldıran sentimental (duyğusal) reaksiyaların çoxluğundan əziyyət çəkərkən, Burkenin milliyyətçiliyi konstitusiyalı Amerika və tam əksi olan anti-konsitutsiyalı Fransa arasında fərqliliklərdən qaynaqlanarkən , Fixtenin milliyyətçiliyi beynəlmiləlçilikdən radikal milliyyətçiliyə tərəf yön almasından dolayı bəzən fikirlərin tutarsızlığına düçar olurdu. Bir inqilab ...

Ətraflı »