Ana səhifə / Kitab / Grigory Petrov – Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Grigory Petrov – Beyaz Zambaklar Ülkesinde

“Bəyaz zambaqlar ölkəsində” kitabı Finlandiyanın əsarət altında olduğu dövrdə acınacaqlı vəziyyətindən hər peşədən olan ziyalı insanların öndərliyi ilə necə inkişaf etdiyini göstərir. Əsərdəki Finlandiya milliyyətçilərinin güclənməsi və  vətəndaşların əməyi ilə bu ölkənin müstəqil olub mədəni dövlətə çevrilməsi yazıçı təxəyyülünün deyil, real hadisələrin təzahürüdür. Kitab ilk dəfə türkcəyə Mustafa Kamal Atatürkün zamanında çevrilmiş və onun əmrilə məktəblərin, xüsusilə də hərbi məktəblərin tədris proqramına daxil edilmişdir.

Dil: türkcə

Səhifə: 363 (pdf)

Grigory Petrov – Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Həmçinin bax

Anthony D. Smith – Ulusların Etnik Kökeni

Adından da göründüyü kimi bu kitab müəllifin də aid olduğu etnosimvolist mövqeni əks elətdirir. Anthony D. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *