Ana səhifə / Əli Qurbanlı

Əli Qurbanlı

Əli Qurbanlı

Ernest Gellner – Millət nədir?

Əvvəlcə bir milli kimlik nəzəriyyəsinin yaradılması üçün xüsusilə ümidverici iki anlayış var idi: iradə və kültür. Hər ikisi də önəmli və mənalı anlayışlardır. Buna baxmayaraq ikisinin də mövzunu yetərli səviyyədə açıqlamadığı aşkardır. Bunun niyə belə olduğunu başa düşməyə çalışmağın öyrədici bir cəhəti olduğunu düşünürəm. İradə və ya razılıq istər kiçik, ...

Ətraflı »

Əhməd bəy Ağaoğlunun sosial-iqtisadi düşüncələri

Əhməd bəy Ağaoğlu milli düşüncələri ilə yanaşı, liberal düşüncələri ilə də tanınır. Buna baxmayaraq yazıda haqqında danışacağımız sosial-iqtisadi düşüncələrindən də görünəcəyi kimi, Əhməd bəyin düşüncələri fərdiyyətçiliyə yox, cəmiyyətçiliyə əsaslanır. Uzun illər aktiv şəkildə yazılar yazan Əhməd bəy həmrəylik, əmək, işsizlik, işsizlik müavinətləri, ümumi sosial-iqtisadi vəziyyət, vergilər, müstəmləkə iqtisadiyyatı kimi iqtisadi ...

Ətraflı »

Əhməd bəy Ağaoğlu – “Dövlət və Fərd” kitabından hissə

Əvvəlki yazılarımda mən demişdim ki, Kadroda1 milliyyət haqqında açıq bir düşüncə qarşıma çıxmadı. Buna baxmayaraq, dilə gətirilən nəzəriyyədən başa düşülür ki, Kadroçuların xəyalına görə millət deyilən varlıq – dövlət adını daşıyan, buna baxmayaraq şəxsiyyəti və sərhəddi təyin etməyən, adətən mistik bir mahiyyət daşıyan bir təsəvvürün içində əriyən, silinən və hər ...

Ətraflı »

Əhməd bəy Ağaoğlu – İxtilalmı, İnqilabmı kitabından hissə

Əvvəlcə “qəbilə”, “sülalə” və “tayfa” anlayışları ilə “millət – nation” anlayışı arasındakı fərqlərə işarə edərək, içində yaşadığımız yüzilliyin anlayış tərzinə görə birincilərin şüursuz, iddiasız, etdiyini bilməz, istənilən yönə doğru yönəldilə bilən insan sürülərini ifadə etdiklərini, ikincisinin isə məfkurə sahibi, getdiyi yolu, etdiyi işi bilən, şüurlu iradəyə malik, mənən və maddi ...

Ətraflı »

Benedikt Anderson – Xəyali İcmalar: Giriş

Bəlkə də hələlik çox fərqində olmasaq da, Marksizmin və Marksist hərəkatların tarixində baş verən əsaslı bir dəyişiklik üstümüzə çökmüş vəziyyətədir. Bunun başlıca göstəricisi Vyetnam, Kamboca və Çin arasında baş verən savaşlardır. Azadlıqları və inqilabçı cəhətləri mübahisəsiz olan rejimlər arasında baş verdiyindən və haqqında danışılan bu rejimlər tökülən qanı açıq-aşkar Marksist ...

Ətraflı »

İlbər Ortaylının Milliyyətçiliklə Bağlı Düşüncələri

“Amerika” kimi bir adı bizə gətirmək istəyirlər. Bu ölkəyə “Türkiyə” adını biz vermədik.  12-ci yüzillikdə italyanlar tərəfindən verilmişdir. Osmanlıda türk kimliyi bilinirdi. Bütün imperiyalarda olduğu kimi tarix yazılışında da qurucu millətin adı bilinir, amma çox da vurğulanmaz. Türkiyə adını Atatürk seçmədi. 1920-ci ildən sonra Türkiyədən başqa bir şey yoxdur ki, ...

Ətraflı »