Ana səhifə / Millətçilik

Millətçilik

Postdövlət dövründə şəbəkə millət anlayışı

Dövlət sivilizasiyanın əzəl və dəyişilməz institutlarından hesab edilir. Əminlikə demək olar ki, bəşəriyyətin tarixi dövlətlərin tarixidir. Onlardan qabaq baş verənlər  “tarixdən əvvəl” adlandırılır və o dövrdə mövcud olmuş insanların heyvanlardan o qədər də  fərqlənmədiyi qəbul edilir. Buna baxmayaraq, dövlətlərin həmişə mövcud olduğu qənaətinə gələ bilmərik. Əksinə, dövlətlərin “ölümü” dəfələrlə proqnozlaşdırılmışdı. ...

Ətraflı »

David Miller – Millətçilik (II Hissə)

Millətçilik irrasionaldırmı? Tənqidçiləri tərəfindən tez-tez irəli sürülən ittihamlardan biri millətçiliyin bizim ibtidai instinktlərimizin mühakimələndirmə bacarığımız üstündəki qələbəsini təmsil etməsidir. Bu ittiham iki yerə ayrılır: bir millətlə müəyyən olunduğumuz zaman qaçınılmaz olaraq millətin tarixi və spesifik xarakteristikaları kimi digər millətlərdən ayıran yanlış inamları mənimsəyirik; və yurddaşlarımızın maraqlarının əcnəbilərdən daha çox önə ...

Ətraflı »