Demokratikləşmənin kimlik identifikasiyasına təsirləri və ya Kürşadı demokratikləşmə öldürəcək?

lightbox