Ana səhifə / Kitab (səhifə 2)

Kitab

Yusuf Akçura – Türkçülüğün Tarihi

Müəllif bu kitabda Türkçülüyün inkişafını, meydana gəlməsinə təsir edən faktorları tarixi inkişaf içində qiymətləndirməkdədir. Türk dilinin xarici sözlərdən təmizlənilərək bütün Türk diyarlarında rahatlıqla danışılıb aydın sadə bir dil yaradıla bilməsi üçün, ortaq bir lüğət yaradılmasının dəyərini qabardan əsərdə, dil mövzusunda aparılan fəaliyyətlərdən bəhs olunur. Türkçülük Yusuf Akçuranın deyimi ilə “Bütün ...

Ətraflı »

Гопал Балакришнан – Нации и Национализм

Milliyyətçiliklə bağlı olan yazıların toplandığı bu kitab Qopal Balakrişnan tərəfindən hazırlanmışdır. Kitabda bununla bağlı ən məşhur yazarların əsərləri toplanmışdır. Bunlara Lord Acton, Otto Bauer, John Breuilly, Partha Chatterjee, Ernest Gellner, Jürgen Habermas, Eric Hobsbawm, Miroslav Hroch, Michael Mann, Tom Nairn, Anthony D. Smith, Katherine Verdery, and Sylvia Walby kimi yazarlar aiddir. Dil: rusca ...

Ətraflı »

Anthony D. Smith – Küreselleşme Çağında Milliyetçilik

“…Mən bu kitabda milliyyətçiliyin bugünkü dirilişinə dair olan bəzi araşdırma üsullarını dəyərləndirməyi və millətlərlə millətçiliklərin formalaşmasında bilinməsi vacib olan yeni cərəyanlar haqqında (fikirlərimi mənim “Milli Kimlik” kitabımın son fəsilində qısaca əsasını qoyduğum təməllər üzərində inşa etməklə) öz düşüncələrimi ortaya qoymağı fikirləşirəm. Hal-hazırda mövcud olan milliyyətçiliklər haqqında ümumi bir analiz təqdim etmək ...

Ətraflı »

Benedict Anderson – Imagined Communities

Benedikt Andersonun fikrincə xəyali cəmiyyətlərin gerçək cəmiyyətlərdən əsas fərqi burdakı insanların ikincidəki kimi bir-birilə üzbəüz tanış olmadığı halda özlərini bir bütünün hissələri saymalarıdır. Bu kitabda da müəllif milliyyəti xəyali cəmiyyətlərdən biri sayır. Benedikt Andersonun fikirləri millətin iqtisadi məqsədlərdə vasitə olaraq yaradılmasını irəli sürən modernist nəzəriyyə və millətin millətçilik olmadan da ...

Ətraflı »

Эрнест Геллнер – Нации и Национализм

Ernest Gellnerin “Millətlər və millətçilik” kitabı bizə müasir millətçiliyin ən yaxşı və original şərhlərindən birini verir. Sosiologiya, antopologiya, fəlsəfə, tarix və siyasət kimi bir çox elm sahələrinə müraciət edən müəllif millətçiliyin müasir dövrün qarşısıalınmaz bir məhsulu olduğunu düşünür: Dil: rusca Səhifə: 106  Эрнест Геллнер – Нации и национализм

Ətraflı »

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə – Milli Birlik

“İlk kitab, Rəsulzadənin çeşidli qəzet və dərgilərdə yayımlanan ideoloji məqalələrinin bir bölümünü qapsamaqdadır. Dərgi və qəzet səhifələri arasından çıxarılaraq yayımlanan bu əsər türk milliyyətçiliyinə könül verən hər kəsə yol göstərəcək, işıq tutacaqdır. Bundan şübhəmiz yoxdur. Adını bir məqaləsindən alan«Milli birlik»i Rəsulzadənin digər əsərləri təqib edəcəkdir.Əsrimizin yarısının siyasət səhnəsində olduğu qədər ...

Ətraflı »

Rusudan Amerijibi – Language Policy and National Identity in Georgia

Rusudan Amirejibi – Language Policy and National Identity in Georgia Annotasiya: Kitab Cənubi Qafqazda millətlərin inkişaf tarixinin araşdırılması və inkişaf boyu olan fərqlilikləri göstərmək üçün çox əhəmiyyətlidir. Kitabın əvvəlində millət və millətçiliyə olan müxtəlif baxışlar öz əksini tapır.

Ətraflı »

Eric J. Hobsbawm – Nations and Nationalism since 1780

Eric J. Hobsbawm- Nations and Nationalism since 1780 Annotasiya: Kitab millətlərin inkişaf yolunu və millətçiliyin tarixini marksist nöqteyi-nəzərindən analiz edən çox əhəmiyyətli əsərdir. İkinci dəfə nəşr olunan bu kitab qlobal siyasət və millətçiliklə maraqlananlar üçün çox qiymətli bir material olacaq.

Ətraflı »

Anthony D. Smith – Milli kimlik

  Milli kimlik – Anthony D. Smith  Annotasiya: Kitabda kollektiv bir görüntü (fenomen) olaraq milli kimliyin təbiəti, səbəbləri və nəticələri haqqında bir cığır açmaq məqsəd qoyulmuşdur.

Ətraflı »

Tadeusz Swietochowski – Russian Azerbaijan, 1905-1920

  Russian Azerbaijan, 1905-1920 – Tadeusz Swietochowski Annotasiya: “Rusiya Azərbaycanı, 1905-1920” əsəri 20-ci əsrin əvvəlində Rusiyanın İranla cənub sərhədində yaşayan türkdilli müsəlmanlar, azərbaycanlılar arasında milli kimlik hissinin canlanmasından bəhs edir.

Ətraflı »