Ana səhifə / Kitab

Kitab

Umut Özkırımlı – Nationalism and its Futures

36516952_2573474096212130_116808563396968448_n

Millət-dövlətin böhranı keçən onilliyin ən çox istifadə olunan qəliblərindən biridir. Eləcə də, millətçiliyin gələcəyi qloballaşma və kimlik siyasətinin arasında qeyri-müəyyən görünür. “Millətçilik və onun gələcəyi” kitabında qloballaşma və onun gələcəkdə millət-dövlətə olacaq təsirləri əsas götürülməklə yeni minillikdə millətçiliyin yaratdığı və ona qarşı olan çətinliklər (çağırışlar)  müzakirə olunur. Umut Özkırımlının redaktoru ...

Ətraflı »

Əbülfəz Elçibəy-Bütöv Azərbaycan Yolunda

600@0

Kitabda Əbülfəz Elçibəyin Bütöv Azərbaycanla bağlı olan məqalə, müraciət, çıxış və müsahibələri bir yerə yığılaraq oxuculara təqdim olumuşdur. Əbülfəz Elçibəy Bütöv Azərbaycanın tarixi ilə bağlı düşüncələrini əks elətdirməklə yanaşı, gələcək siyasi gözləntilərindən də söz açır. Dil: azərbaycanca Səhifə: 280 (pdf) Bütöv Azərbaycan Yolunda

Ətraflı »

Yusif Vəzir Çəmənzəminli – Xarici Siyasətimiz

yyu

“Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin oxuculara təqdim edilən bu kitabına 1918-1919-cu illərədə Azərbaycan Demokratik Respublikası ilə əlaqədar qələmə aldığı “Xarici siyasətimiz”, “Milli və mədəni işlərimiz”, “Biz kimik və istədiyimiz nədir?” adlı üç əsəri daxil edilmişdir. Bu əsərlər Y.V.Çəmənzəminlinin Vətən, Millət və Milli dövlət, bunların istiqlalı və istiqbalı barədə gördüyü işləri, ümumiyyətlə, fikir ...

Ətraflı »

Anthony D. Smith – Ulusların Etnik Kökeni

SONY DSC

Adından da göründüyü kimi bu kitab müəllifin də aid olduğu etnosimvolist mövqeni əks elətdirir. Anthony D. Smith elə ilk bölümdəcə oxucunu çətinə salır və bu suallarla düşündürməyə çalışır: “Niyə insanlar ölkələri üçün həyatlarını fəda edirlər? Niyə özlərini belə güclü tərzdə milli kimlikləri ilə təqdim edirlər? Milli xarakter və millətçilik ümumdünyəvidirmi? Yaxud ...

Ətraflı »

Yusuf Akçura – Türkçülüyün Tarixi

yazir30b850

Müəllif bu kitabda türkçülüyün inkişafını, meydana gəlməsinə təsir edən faktorları tarixi inkişaf içində qiymətləndirməkdədir. Türk dilinin xarici sözlərdən təmizlənilərək bütün türk diyarlarında rahatlıqla danışılıb aydın sadə bir dil yaradıla bilməsi üçün ortaq bir lüğət yaradılmasının dəyərini qabardan əsərdə, dil mövzusunda aparılan fəaliyyətlərdən bəhs olunur. Türkçülük Yusuf Akçuranın deyimi ilə “Bütün ...

Ətraflı »

Ганс Кон – Национализм: Его Смысл и История

hans kohn

Milliyyətçilik dövrümüzün tarixində aparıcı qüvvələrindən biri olmuşdur. XVIII əsrdə Avropada yaranan bu ideologiya XIX əsrdə bütün Avropaya yayıldı və XX əsrdə bütün dünyanı əhatə edən hərəkata çevrildi. Hal-hazırda da Asiya və Afrikada onun əhəmiyyəti ildən ilə artır. Lakin, milliyyətçilik bütün ölkələrdə və dövrlərdə eyni olmamışdır.

Ətraflı »

Rogers Brubaker – Məqalələr Toplusu

Rogers Brubaker

Rogers Brubaker Los Angelesdəki Kaliforniya Universitetində UCLA Fonduna rəhbərlik edir və Sosiologiya kafedrasının professorudur. Brubaker sosial nəzəriyyə, immiqrasiya, vətəndaşlıq, millətçilik və etnik mövzularda bir sıra kitablar və məqalələr yazmışdır.

Ətraflı »

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə – Panturanizm. Qafqaz Sorunu

resulzade 1013

“Pankatolisizm yenidənqurmalar, devrimlərlə içdən, panislamizm isə dışdan, savaşlar, ayaqlanmalar, ulusların metropoliyadan – Türkiyədən yavaş-yavaş qopmaları, sononcunun gerçəkdə ulus-dövlətə çevrilməsilə dağılır. Ancaq bu tarixi gerçəkliyin önündə ideya axınları, düşüncə savaşları, ulusal yüksəlişin ideoloji yollarının axtarılması gəlirdi. Kitabın yazarı da bizi bu ideya savaşının bütün gedişilə tanışdırıb, tarixin necə yenidən yarandığını, müsəlman, ...

Ətraflı »

Grigory Petrov – Beyaz Zambaklar Ülkesinde

images

“Bəyaz zambaqlar ölkəsində” kitabı Finlandiyanın əsarət altında olduğu dövrdə acınacaqlı vəziyyətindən hər peşədən olan ziyalı insanların öndərliyi ilə necə inkişaf etdiyini göstərir. Əsərdəki Finlandiya milliyyətçilərinin güclənməsi və  vətəndaşların əməyi ilə bu ölkənin müstəqil olub mədəni dövlətə çevrilməsi yazıçı təxəyyülünün deyil, real hadisələrin təzahürüdür. Kitab ilk dəfə türkcəyə Mustafa Kamal Atatürkün zamanında çevrilmiş ...

Ətraflı »

Anthony D. Smith – Nationalism and Modernism

antony

Kitabın ilk hissəsində Anthony D. Smith “modernizm”in müxtəlifliklərini bu sahəni ortodoksallığını kəşf etməyə çalışır və bunun üçün Gellner, Nairn, Giddens, Breuilly, Anderson və Hobsbawm kimi nəzəriyyəçilərin əsərlərinə istinad edir. İkinci hissədə isə modernizm nəzəriyyəsinin tənqid və alternativlərini təqdim edir. Primordialist Van Den Berghe və Geertzdən etno-simvolist nəzəriyyəni müdafiə edən Armstrongun fikirlərinə kimi ...

Ətraflı »