Ana səhifə / Hüquq

Hüquq

Öz müqəddəratını təyin etmə

1_wmNf87s66GBVmhpz74yUiQ

Yarandığı 1945-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) üzvlərinin sayı yalnız 51 idi. Bu gün isə qurumun üzvləri əksəriyyəti keçmiş koloniyalar olmaqla 193 ölkəni təmsil edir. Müstəqilliyə keçid II Dünya Müharibəsindən dərhal sonra başlasa da, yalnız BMT Baş Assambleyasının 1960-cı il tarixli Koloniya Ərazilərinə və Xalqlarına Müstəqillik Verilməsi adlı Qətnaməsi öz ...

Ətraflı »

Qanunlar əxlaqımızı yansıtmalıdır?

BD_Weighing_of_the_Heart

Hüquq və əxlaq arasında bir-birinə birbaşa təsir göstərən bir əlaqə mövcuddur. Bu iki fenomenin əlaqəsi qanunların təşkil olunmasından məhkəmələrdə çıxan qərarlara qədər geniş bir təsir gücünə malik olduğu üçün akademiklər, hüquqşünaslar və hətta sıravi vətəndaşlar (qanunlar və qərarlar birbaşa və ya dolayı yolla onların həyatına təsir edir) üçün belə tez-tez ...

Ətraflı »

Ulrich K. Preuss – Yeni Dövlət üçün Konstitusional Güc Quruculuğu: təsisedici güc və konstitusiya arasındakı əlaqələr haqqında düşüncələr

Prof. Ulrich K. Preuß (Emeritus, Professor für Recht und Politik, Berlin)

Millətin təsisedici gücü, millət konsepsiyası və Konstitusiya:            Şübhəsizdir ki, 1989-cu illərin Mərkəzi və Şərqi Avropa inqilabları institusional dəyişikliklərə gətirib çıxardı. Bu dəyişikliyin problem həll edən institusional alət olduğu düşünülsə də, istənilməyən problemlər yaratdığı da məlumdur. Demək olar ki, bu cür təsirə məruz qalmış bütün ölkələrdə (Bolqarıstanda, Çexoslavakiyada, Macarıstanda, Polşada, eləcə ...

Ətraflı »