Ana səhifə / Hüquq

Hüquq

Maliyyə böhranları və millətçilik

  XXI əsrin ilk və ən kəskin maliyyə böhranından (2008-9) artıq 10 ildən çox vaxt keçib. Yaratdığı iqtisadi çətinliklərlə bərabər, bu illər ərzində siyasi sferada da nəzərəçarpacaq dəyişikliklər baş vermişdir. Onilliklər ərzində stabilliklərini qorumuş iki-partiyalı sistemlərin tədricən sıradan çıxması, uzun müddət hakim olmuş partiyaların səsvermədə təkrəqəmli səviyyələrə qədər düşməsi, ultra-sağçı ...

Ətraflı »

Ədalətli cəmiyyət mümkündürmü?

Giriş Bir çox siyasi nəzəriyyəçi cəmiyyətdə sadəcə nemətlərin və imkanların bölüşdürülməsi məsələsinə diqqət ayırmağın ədalətli və ya bərabər cəmiyyət yaratmaq üçün kifayət etdiyini deyirlər (Wolff and de-Shalit, 2007: s.167). Onların əsas diqqət ayırdığı məsələ “insanların şəxsi məhsulları, mülkləri və eləcə də onlara dövlət tərəfindən edilən sosial rifah yardımlarıdır” (Anderson, 1999: ...

Ətraflı »

Öz müqəddəratını təyin etmə

Yarandığı 1945-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) üzvlərinin sayı yalnız 51 idi. Bu gün isə qurumun üzvləri əksəriyyəti keçmiş koloniyalar olmaqla 193 ölkəni təmsil edir. Müstəqilliyə keçid II Dünya Müharibəsindən dərhal sonra başlasa da, yalnız BMT Baş Assambleyasının 1960-cı il tarixli Koloniya Ərazilərinə və Xalqlarına Müstəqillik Verilməsi adlı Qətnaməsi öz ...

Ətraflı »

Qanunlar əxlaqımızı yansıtmalıdır?

Hüquq və əxlaq arasında bir-birinə birbaşa təsir göstərən bir əlaqə mövcuddur. Bu iki fenomenin əlaqəsi qanunların təşkil olunmasından məhkəmələrdə çıxan qərarlara qədər geniş bir təsir gücünə malik olduğu üçün akademiklər, hüquqşünaslar və hətta sıravi vətəndaşlar (qanunlar və qərarlar birbaşa və ya dolayı yolla onların həyatına təsir edir) üçün belə tez-tez ...

Ətraflı »

Ulrich K. Preuss – Yeni Dövlət üçün Konstitusional Güc Quruculuğu: təsisedici güc və konstitusiya arasındakı əlaqələr haqqında düşüncələr

Millətin təsisedici gücü, millət konsepsiyası və Konstitusiya:            Şübhəsizdir ki, 1989-cu illərin Mərkəzi və Şərqi Avropa inqilabları institusional dəyişikliklərə gətirib çıxardı. Bu dəyişikliyin problem həll edən institusional alət olduğu düşünülsə də, istənilməyən problemlər yaratdığı da məlumdur. Demək olar ki, bu cür təsirə məruz qalmış bütün ölkələrdə (Bolqarıstanda, Çexoslavakiyada, Macarıstanda, Polşada, eləcə ...

Ətraflı »