Ana səhifə / Admin (səhifə 6)

Admin

Admin

Stone of Destiny (film) – türkcə

1950-ci il Şotlandiya. Şotlandların milliyyətçi hisləri Britaniyanın hökmünün ağırlığı altında itib getməyə üz tutarkən Ian Hamiltonun liderliyindəki dörd nəfər universitet tələbəsi ölkələrinin milli qürurunu canlandırmaq məqsədi ilə dramatik bir hərəkətə imza atırlar.

Ətraflı »

Ziya Göyalp – Türkçülüyün əsasları

Türkçülüyün əsasları – Ziya Göyalp Annotasiya: Türkçülüyün tam bir nəzəriyyə və proqramı sayılan bu əsərdə “Türkçülük” axımının mahiyyəti, onun qarşısında duran əsas vəzifələr geniş şəkildə şərh edilir. Səhifə: 85 (pdf – 335) Dili: Türkcə

Ətraflı »

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə – Milli Təsanüd

Hürriyyət prinsipi ilə mülkiyyət əsasının mədəniyyət tarixində oynadıqları böyük rol məlumdur. XVIII əsrin sonları ilə XIX əsr başlarında elm, fənn, fəlsəfə və estetika sahəsində görülən parlaq müvəffəqiyyətlərin anası «hürriyyət», onlarla birlikdə yürüyən sənaye inqilabı nəticəsindəki maddi tərəqqilər ilə iqtisadi gəlişməni doğuran da «mülkiyyət» olmuşdur.

Ətraflı »