Quzey Azərbaycanda şəriətiçilər nə istəyirlər?

lightbox