Ana səhifə / Kitab / Yusuf Akçura – Türkçülüyün Tarixi

Yusuf Akçura – Türkçülüyün Tarixi

Müəllif bu kitabda türkçülüyün inkişafını, meydana gəlməsinə təsir edən faktorları tarixi inkişaf içində qiymətləndirməkdədir. Türk dilinin xarici sözlərdən təmizlənilərək bütün türk diyarlarında rahatlıqla danışılıb aydın sadə bir dil yaradıla bilməsi üçün ortaq bir lüğət yaradılmasının dəyərini qabardan əsərdə, dil mövzusunda aparılan fəaliyyətlərdən bəhs olunur.

Türkçülük Yusuf Akçuranın deyimi ilə “Bütün Türklük” idealına xidmət etmiş olan türk dünyasının elm və fikir adamlarına aid bir panoramadır. Yusuf Akçuranın bu əsəri İsmail Qaspiralıdan Ahmet Vefik Paşaya, Ağaoğlu Əhməddən Nəcib Asim Bəyə, Həmdullah Sübhi Tanrıöverdən Ziya Göyalpa qədər Türk dünyasının tanımış olduğu onlarla elm və fikir adamının bütün türklük fikrinə xidmətlərinin elmi metodoloji olmasa da, özünə xas bir üslubla qiymətləndirildiyi nadir bir nümunədir.

dil: azərbaycanca

səhifə: 144 (pdf)

Yusuf Akçura – Türkçülüyün Tarixi

Haqqında Admin

Admin

Həmçinin bax

Anthony D. Smith – Ulusların Etnik Kökeni

Adından da göründüyü kimi bu kitab müəllifin də aid olduğu etnosimvolist mövqeni əks elətdirir. Anthony D. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *