Ana səhifə / Kitab / Ганс Кон – Национализм: Его Смысл и История

Ганс Кон – Национализм: Его Смысл и История

Milliyyətçilik dövrümüzün tarixində aparıcı qüvvələrindən biri olmuşdur. XVIII əsrdə Avropada yaranan bu ideologiya XIX əsrdə bütün Avropaya yayıldı və XX əsrdə bütün dünyanı əhatə edən hərəkata çevrildi. Hal-hazırda da Asiya və Afrikada onun əhəmiyyəti ildən ilə artır. Lakin, milliyyətçilik bütün ölkələrdə və dövrlərdə eyni olmamışdır. Bu tarixi hadisələr nəticəsində meydana çıxan elə bir siyasi ideyadır ki, müxtəlif ölkələrdəki ictimai quruluşlara birbaşa təsir edir.

1771212

Национализм. Его смысл и история

Həmçinin bax

Anthony D. Smith – Ulusların Etnik Kökeni

Adından da göründüyü kimi bu kitab müəllifin də aid olduğu etnosimvolist mövqeni əks elətdirir. Anthony D. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *