Ana səhifə / Kitab / Rogers Brubaker – Məqalələr Toplusu

Rogers Brubaker – Məqalələr Toplusu

Rogers Brubaker Los Angelesdəki Kaliforniya Universitetində UCLA Fonduna rəhbərlik edir və Sosiologiya kafedrasının professorudur. Brubaker sosial nəzəriyyə, immiqrasiya, vətəndaşlıq, millətçilik və etnik mövzularda bir sıra kitablar və məqalələr yazmışdır.

Həmin kitablardan seçmələr və bəzi məqalələrin bir neçesi aşağıdakılardır:

The ‘Diaspora’ Diaspora

Religion and Nationalism

Nationalizing States Revisited – Projects and Processes of Nationalization in Post-Soviet States

Migration, Membership, and the Modern Nation-State – Internal and External Dimensions of the Politics of Belonging Migration and Membership

In the Name of the Nation – Reflections on Nationalism and Patriotism

Charles Tilly as a Theorist of Nationalism

Ethnicity, Race, and Nationalism

Ethnicity Without Groups

Ethnicity as Cognition

Ethnic and Nationalist Violence

                                          Beyond ‘Identity’

Haqqında Admin

Admin

Həmçinin bax

Anthony D. Smith – Ulusların Etnik Kökeni

Adından da göründüyü kimi bu kitab müəllifin də aid olduğu etnosimvolist mövqeni əks elətdirir. Anthony D. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *