Ana səhifə / Kitab / Benedict Anderson – Imagined Communities

Benedict Anderson – Imagined Communities

Benedikt Andersonun fikrincə xəyali cəmiyyətlərin gerçək cəmiyyətlərdən əsas fərqi burdakı insanların ikincidəki kimi bir-birilə üzbəüz tanış olmadığı halda özlərini bir bütünün hissələri saymalarıdır. Bu kitabda da müəllif milliyyəti xəyali cəmiyyətlərdən biri sayır. Benedikt Andersonun fikirləri millətin iqtisadi məqsədlərdə vasitə olaraq yaradılmasını irəli sürən modernist nəzəriyyə və millətin millətçilik olmadan da mövcud olduğunu düşünən primordialist nəzəriyyə ilə əks mövqedədir.

Benedict Anderson – Imagined Communities

Dil: ingiliscə

Səhifə: 224

Həmçinin bax

Anthony D. Smith – Ulusların Etnik Kökeni

Adından da göründüyü kimi bu kitab müəllifin də aid olduğu etnosimvolist mövqeni əks elətdirir. Anthony D. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *