Ana səhifə / Kitab / Rusudan Amerijibi – Language Policy and National Identity in Georgia

Rusudan Amerijibi – Language Policy and National Identity in Georgia

Rusudan Amirejibi – Language Policy and National Identity in Georgia

Annotasiya: Kitab Cənubi Qafqazda millətlərin inkişaf tarixinin araşdırılması və inkişaf boyu olan fərqlilikləri göstərmək üçün çox əhəmiyyətlidir. Kitabın əvvəlində millət və millətçiliyə olan müxtəlif baxışlar öz əksini tapır. Daha sonra isə müəllif Gürcüstanda millətin inkişaf tarixini, millətin formalaşmasında, milli şüurun yaranmasında rol oynayan tarixi hadisələri analiz edir.

Dil: ingiliscə

Səhifə: 390 pdf

Həmçinin bax

SONY DSC

Anthony D. Smith – Ulusların Etnik Kökeni

Adından da göründüyü kimi bu kitab müəllifin də aid olduğu etnosimvolist mövqeni əks elətdirir. Anthony D. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *