Ana səhifə / Kitab / Ziya Göyalp – Türkçülüyün əsasları

Ziya Göyalp – Türkçülüyün əsasları

gokalp

Türkçülüyün əsasları – Ziya Göyalp

Annotasiya: Türkçülüyün tam bir nəzəriyyə və proqramı sayılan bu əsərdə “Türkçülük” axımının mahiyyəti, onun qarşısında duran əsas vəzifələr geniş şəkildə şərh edilir.

Səhifə: 85 (pdf – 335)

Dili: Türkcə

Həmçinin bax

Anthony D. Smith – Ulusların Etnik Kökeni

Adından da göründüyü kimi bu kitab müəllifin də aid olduğu etnosimvolist mövqeni əks elətdirir. Anthony D. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *